Спедиция

 

През 2015 г. „Агро Спед” ЕООД се разраства и към сектора на търговия със зърнено-житни и маслодайни култури, като обединява търговските звена на фирмите „Депас” ЕООД и „Депас Агро” ЕООД.
„Депас” ЕООД започва търговската си дейност със земеделски култури през 2008 г. и само за 5 години значително увеличава обема на търгуваните стоки. Стокооборотът през 2008 г. надхвърля 4,7 млн. лв., а вследствие на редица подобрения, през 2012 г. той нараства повече от два пъти и достига 13 млн. лв.
„Депас Агро” ЕООД функционира от 2013 г. и също развива търговска и транспортна дейност със зърнено-житни и малсодайни култури. Стокооборотът на дружеството през стопанската 2014 -15 г. надхвърля 9 млн. лв., а обемът на транспортните услуги е в размер на 450 хил. лв.
Основни клиенти на двете дружества през годините са „АДМ България Трейдинг Груп” ЕООД, „Гленкор Грейн България” ЕООД, „Дефко” ЕООД и „Фарм Сенс” ЕООД.