Международен транспорт

 

След успешната реализация на дружеството в България, през 2016 г. „Агро Спед” ЕООД развива и международен транспорт с две основни направления:
–   превоз на насипни товари от зърнено-житни и маслодайни култури, основно до Румъния – пристанище Констанца и Гърция.
–   превоз чрез пакетни товари до Западна и Централна Европа.