Вътрешен транспорт

 

„Агро Спед” ЕООД започва своята основна дейност по транспорт на зърнено-житни и маслодайни култури на територията на България през 2008 г. За тази цел дружеството разполага с водачи на автомобили с доказан дъгогодишен опит, високо квалифициран персонал по организация на вътрешната специция и модерен автомобилен парк.
Доказателство за професионалното и коректно изпълнение на спедицията е непрекъснатият растеж на обема на превозите и на броя на тежкотоварните автомобили през годините. В началото на своята дейност, през 2008г., „Агро Спед” ЕООД започва с 4 собствени автомиобила и превозва товари на стойност на траспортната услуга от 300 хил. лв. Още през 2010 г. дружеството увеличава своя парк на 10 автомобила и достига превоз на товари в обем на транспортната услуга от 3,2 млн. лв. В 2015 г. фирмата разполага вече с 19 собствени автомобила и има реализирани 9810 курса на стойност на транспортната услуга над 4,9 млн. лв. и обем на стоките повече от 280 хил. т.
Основните клиенти на фирмата са международни компании, търгуващи със зърно, като ADM и „Амеропа”, „Луи Драйфус Комодитис България” ЕООД, а също така „Фарм Сенс” ЕООД, „Дефко” ЕООД и „Депас Агро” ЕООД.